Over ons

Als volgelingen van de Heere Jezus Christus willen we gehoor geven aan Zijn verlangen. Immers, God wil dat alle mensen tot bekering komen en tot kennis van de waarheid (1Tim.2:4). Daarom willen we velen bereiken met het evangelie door de blijde boodschap van God door te geven. In bijzonder aan hen in onze regio.

We doen dit door jaarlijks huis aan huis christelijke lectuur te verspreiden waarin de Bijbelse boodschap van bekering tot God en geloof in de Here Jezus wordt uitgelegd.

In het winterseizoen organiseren we zeven thema avonden en om de twee weken Maranatha bijeenkomsten op zondagavond.

We verlenen pastorale zorg en geven onderwijs in persoonlijke gesprekken, Bijbelstudie avonden, het uitgeven en verspreiden van boeken, artikelen en geluidsdragers.