Leiding geven in de Gemeente van God

Jan C. van Buren


“Als iemand streeft naar het opzienerschap, begeert hij een goed werk.”
1 Timoteüs 3:1


In deze studie willen we aan de hand van de Bijbel
nagaan hoe de kudde van Christus bijeengehouden
moet worden om niet ten prooi te vallen aan de invloed
van de boze. God heeft niet alleen gaven aan de
gemeente gegeven tot opbouw van de gelovigen, maar
ook broeders met een hart voor Zijn gemeente om haar
te leiden.

Leven voor God

Jan van Buren

Geestelijke lessen in verband met de wijding van de priesters,
de Levieten en de nazireeërs onder het oude verbond
“(…) dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer:
dit is uw redelijke eredienst” (Rom. 12:1-2);
“Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot welzijn van allen” (1 Kor. 12:7);

In Christuszijn man en vrouw gelijk! Waarom dan onderscheid in hun dienst?

Jan C. van Buren

Over de dienst van broeders en zusters in de samenkomsten van de Gemeente

De laatste honderd jaar zijn er veel maatschappelijke
veranderingen geweest in de samenleving, ook in de
positie van de vrouw. De Franse Revolutie (1789) was
hiervoor indirect de aanleiding. Deze revolutie deed
niet alleen Frankrijk, maar heel West–Europa op zijn
grondvesten schudden. Het ideaal was duidelijk:
vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar op de
achtergrond was er nog een andere leus: geen God en
geen meester.