Tijdslijn van Terah tot Mozes

(via Abraham, Izak, Jakob, Jozef)

‘Voor alles is er een vastgestelde tijd, er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden, er is een tijd om te sterven’.
‘Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op aarde waren’.
Prediker 3:1-2; Hebreeën 11:13


Chronologie van Abraham tot Mozes
Vele generaties hebben geleefd vóór ons, die nu leven. Van sommigen wordt het levensverhaal en de tijd waarin zij leefden uitvoerig in de Bijbel vermeld. We lezen over het ontstaan van de volken na de zondvloed, en hoe deze volken een plaats door God kregen toegewezen om hier te wonen in relatie tot het volk Israël (Gen. 10:32; Deut. 32:7-9). Voor meer informatie over geslachtsregisters, zie mijn brochure: ‘Naar men meende…, de geslachtregisters van Jezus Christus’.


Om meer inzicht te hebben in de chronologie van de aartsvaders, volgt hier een overzicht van de tijd waarin de generaties van Terah tot Mozes leefden, en hun familierelaties. De tijd vanaf de geboorte van Abraham, zijn roeping en de belofte dat zijn nakomelingen het land Kanaän in bezit zouden krijgen. Tot het jaar dat ze door Mozes uit Egypte werden geleid op weg naar het Beloofde land.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *