Leven voor God

Jan van Buren

Geestelijke lessen in verband met de wijding van de priesters,
de Levieten en de nazireeërs onder het oude verbond
“(…) dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer:
dit is uw redelijke eredienst” (Rom. 12:1-2);
“Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot welzijn van allen” (1 Kor. 12:7);

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.