Het huwelijk een verbond van trouw

In deze Bijbelstudie willen we ingaan op de instelling en de duurzaamheid van het huwelijk. Het is de kleinste sociale cel in onze maatschappij, waarvan veel zegen kan uitgaan als binnen het huwelijk liefde en harmonie de boventoon voeren. Het huwelijk is een instelling van God, al van voor de zondeval, met een diepe betekenis. God wilde door de instelling van het huwelijk laten zien, hoe de mens (man en vrouw) één is in liefde, hoe zij dingen met elkaar delen, samen beheren en genieten van wat God heeft gemaakt. Het huwelijk is bovendien een afspiegeling van de relatie tussen Christus en zijn Gemeente. Door een goede onderlinge verhouding in het huwelijk te beleven, kunnen mannen en vrouwen iets van die relatie aan de wereld laten zien.