Een toegerust volk voor de Here

Jan van Buren

Gelovigen in Judea toen, jij in Nederland nu?!

“En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en in de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Here een toegerust volk gereed te maken.”

Lucas 1:17

God zegent toewijding op Zijn tijd

Het leven toen, ongeveer 2000 jaar geleden, heeft een grote overeenkomst met de tijd waarin jij en ik nu leven. Evenals toen is het nu op politiek en godsdienstig terrein een roerige tijd. De hele toenmalige wereld, met als centrum het Midden-Oosten, was in beweging en dat is ook nu zo. En op godsdienstig gebied waren er toen en zijn er nu allerlei groeperingen, met de meest uiteenlopende denkbeelden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.