Bijbellezingen Terneuzen 2021-2022

Thema: God weet de toekomst en laat die zien. De boodschap van toen voor nu!

OS2760-Traktaat-20210-2022-buitenblad

OS2760-Traktraat-2021-2022-binnenblad

1  15 oktober 2021               Paulus zag de openbaring van geheimenissen

    Spr.: C. VanMaelsaeke    (Israël, en jouw toekomst in het hemelse volk?)

2  12 november 2021           Jozef zag zijn dromen werkelijkheid worden

    Spr.: A. Baan                    (Is de Redder der wereld ook jouw Redder)

3  10 december 2021            Jeremia zag een hoopvolle toekomst

    Spr.: L.J. Janse                 (Zie jij een hopeloos einde, of een eindeloze hoop?)

4  14 januari 2022                Jesaja zag de toekomst als een geschreven

    Spr.: M.G. de Koning      geschiedenis (Vrede met God en vrede op aarde!)

5  11 februari 2022              Ezechiël zag Jeruzalem als centrum van de volken

    Spr.: G.W. Hoddenbagh  (Van geestelijk dood tot levend voor God!)

6  11 maart 2022                  Daniel zag het einde van de wereldmachten

    Spr.: K. Fieggen               (Geeft het profetische woord jou uitzicht)

7  8 april 2022                      Zacharia zag Christus terugkomen op de Olijfberg

    Spr.: G.H. Kramer            (Elk oog zal Hem zien. Verlang jij ook naar Zijn komst)