Bijbellezingen Terneuzen 2011-2012

Thema: De wereld door het oog van profeten

1   Vrijdag 14 oktober 2011            Henoch: De Here Jezus komt terug! Bent u er dan ook bij?

     Spr.: G.W. Hoddenbagh            

2   Vrijdag 11 november 2011        Noach: Gods reddingsplan voor het gezin en de wereld!

     Spr. A. Baan                     

3   Vrijdag 9 december 2011           Abraham: Zijn toekomst visie en ‘het’ geloof

     Spr.: G.H. Kramer                     

4   Vrijdag 13 januari 2012             Mozes: Durf een keuze te maken. Denk aan je toekomst!

     Spr.: M.G. de Koning                

5   Vrijdag 10 februari 2012           Daniël: De wereldgeschiedenis in een notendop

     Spr.: C. VanMaelsaeke                           

6   Vrijdag 9 maart 2012                 Paulus: Het christelijk geloof in de eindtijd

     Spr.: A. Baan              

7   Vrijdag 13 april 2012                 Johannes: De Apocalyps: God die alles nieuw maakt!

     Spr.: K. Fieggen