Bijbellezingen Terneuzen 2008-2009

Thema: Jezus Christus komt terug! Wat houdt u bezig?

1   Vrijdag 10 oktober 2008            Het doel van een leven met God?

     Spr.: M.G de Koning                  (1 Tessalonicenzen 1)

2   Vrijdag 7 november 2008          Vergeet uw naaste niet , en zeker niet uw partner

     Spr. C. VanMaelsaeke               (1 Tessalonicenzen 2-4:12)

3   Vrijdag 12 december 2008         Opstanding vanuit de dood. Feit of fictie?

     Spr.: J. Vergouwe                       (1 Tessalonicenzen 4:13-18)

4   Vrijdag 9 januari 2009               Leef bewust, verwacht Hem vandaag!

     Spr.: G.W. Hoddenbagh             (1 Tessalonicenzen 5)

5   Vrijdag 6 februari 2009             De keerzijde van het lijden voor Christus

     Spr.: J. Vergouwe                       (2 Tessalonicenzen 1)

6   Vrijdag 6 maart 2009                 Tekenen en wonderen. Laat u niet misleiden!

     Spr.: G.H. Kramer                      (2 Tessalonicenzen 2)

7   Vrijdag 3 april 2009                   De christen en zijn dagelijks werk

     Spr.: K. Fieggen                         (2 Tessalonicenzen 3)