Bijbellezingen Terneuzen 2006-2007

Thema: Waarom Jezus…en Wie is Hij?

1   Vrijdag 13 oktober 2006            Wie is Jezus?

     Spr.: J. Vergouwe                       (Hebreeën 1 t/m 2:8)

2   Vrijdag 10 november 2006        Waarom stierf Jezus?

     Spr.: K. Fieggen                         (Hebreeën 2:9 t/m 7:28)

3   Vrijdag 8 december 2006           Gods routeplan voor vrede in Israël

     Spr.: C. Van Maelsaeke             Dankzij Jezus (Hebreeën 8)

4   Vrijdag 12 januari 2007             De drie verschijningen van Jezus

     Spr.: G.W. Hoddenbagh          (Hebreeën 9)

5   Vrijdag 9 februari 2007             Kun je zeker weten dat God je zonden vergeeft?

     Spr.: G.W. Hoddenbagh             (Hebreeën 10)

6   Vrijdag 9 maart 2007                 Welke zekerheid biedt het geloof?

     Spr.: K. Fieggen                         (Hebreeën 11)

7   Vrijdag 30 maart 2007               Hoe kun je God zien?

     Spr.: J. Vergouwe                       (Hebreeën 12 en 13)