Bijbellezingen Terneuzen 2004-2005

Thema: Hij komt…, bent u er gereed voor?

1   Vrijdag 15 oktober 2004            Wat hebt u nodig om in de hemel te komen?

     Spr.: G.W. Hoddenbagh             (Math.22:1:14)

2   Vrijdag 12 november 2004        Discipelen volgen hun Meester…U ook?

     Spr.: J. Vergouwe                       (Math.10:1 – 42)

3   Vrijdag 10 december 2004         Tekenen van de eindtijd; laat u echter niets aanpraten!

     Spr.: K. Fieggen                         (Math.24:1 – 28)

4   Vrijdag 14 januari 2005             Bent u gere(e)d voor Christus Jezus komst?

     Spr.: J. Vergouwe                      (Math.24:29 – 51)

5   Vrijdag 11 februari 2005           Alleen met de Bijbel komt je er niet!

     Spr.: C. VanMaelsaeke              (Math.25:1 – 30)

6   Vrijdag 11 maart 2005               Wat doet u met uw talenten?

     Spr.: G.W. Hoddenbagh             (Math.25:14 – 30)

7   Vrijdag 8 april 2005                   De Koning op de rechterstoel: De grote scheiding!

     Spr.: K. Fieggen                         (Math.25:31 – 46)