Bijbellezingen Terneuzen 1999-2000

Thema: Nu millenniumproef! Voor eeuwig safe!

Terneuzen

1   24 september 1999                     Is de gemeente van God millenniumproef?

     Spr.: W.J. Pieters                       Mattheüs 16:13-20

2   12 november 1999                      Ziet u ook Gods plan met uw leven?

     Spr.: J. Davidse                          Psalm 90; Hebreeën 11:23-29

3   14 januari 2000                          Het (grote) keerpunt in de geschiedenis!

     Spr.: J. Vergouwe                  Hosea 5:1-6:3; Openbaring 12:1-12

4   10 maart 2000                           Is er leven na de dood?

     Spr.: C.v. Wettum                      Openbaring 20

5   7 april 2000                                Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe! Waarom wacht God nog?

     Spr.: J. Vergouwe                      2Petrus 3; Openbaring 21:1-8

Axel

1   22 oktober 1999           Europa verenigd! Gevraagd: een sterke man!

     Spr.: W.J. Pieters         Openbaring 13:1-10

2   17 december 1999        Satanische activiteit, de verleiding wordt groot!

     Spr.: W.J. Pieters         Openbaring 13:11-18

3   11 februari 2000           Ontmanteling van aardse machten; de Here Jezus komt terug!

     Spr.: W.J. Pieters      Openbaring 19:11-21