Bijbellezingen Terneuzen 1998-1999

Thema: Jezus zien, door het oog van een profeet

1   2 oktober 1998                           Wie was Jezus van Nazareth werkelijk?

    Spr.: J. Vergouwe                        Jesaja 7, 9, 11

2   30 oktober 1998                         God roept…en geeft een belangrijke opdracht!

     Spr.: J. Davidse                          Jesaja 42

3   27 november 1998                      Heel de wereld zal het weten dat God niet veranderd is!

     Spr.: G.W. Hoddenbagh        Jesaja 49

4   8 januari 1999                            Luisteren naar God dan heb je wat te zeggen

     Spr.: J. Vergouwe                      Jesaja 50

5   5 februari 1999                           Wie had zich zo’n…Koning voorgesteld?

     Spr.: C.v. Wettum                      Jesaja 52, 53

6   5 maart 1999                               Eindelijk een rijk waar geluk voor iedereen is!

     Spr.: G.W. Hoddenbagh             Jesaja 32-35, 62, 65, 66