Bijbellezingen Terneuzen 1997-1998

Thema: Laat mijn volk gaan!

1   21 september 1997                     ’Van slavernij tot bevrijding’

     Spr.: G.W. Hoddenbagh             (Exodus 1-12)

2   17 oktober 1997                         ‘Blijdschap na bevrijding’

     Spr.: J. Vergouwe                       (Exodus 13-15:21)

3   14 november 1997                      ‘Het is niet altijd feest’

     Spr.: D. Steenhuis                      (Exodus 15:22– 18

4   12 december 1997                      ‘God of de afgoden?’

     Spr.: J. Vergouwe                      (Exodus 19, 20 en 24)

5   9 januari 1998                             ‘God wil bij de mensen wonen’

     Spr.: M.G. de Koning                (Exodus 25-27)

6   6 februari 1998                           ‘Een heilig priesterschap

     Spr.: W.J. Ouweneel                  (Exodus 28-29)

7   6 maart 1998                               ‘Aanbidders gezocht’

     Spr.: J. Vergouwe                       (Exodus 30-31)

8   3 april 1998                                ‘En nu, eer brengen aan God’

     Spr.: G.W. Hoddenbagh             (Exodus 40)