Bijbellezingen Terneuzen 1996-1997

Thema: De laatste woorden van de stervende Heiland

Programma

1   20 september 1996                     Een Woord van vergeving

     Spr.: M.G. de Koning                 Luk.23:34

2   25 oktober 1996                         Een Woord van verzorging

     Spr.: W.J.Ouweneel                   Joh.19:26,27

3   22 november 1996                      Een Woord van vertroosting

     Spr.: G.W. Hodddenbagh           Luk.23:43

4   13 december 1996                      Een Woord van verlatenheid

     Spr.: J. Vergouwe                      Math.27:46

5   17 januari 1997                          Een Woord van versmachting

     Spr.: G.W. Hodddenbagh           Joh.19:28

6   14 februari 1997                         Een Woord van victorie

     Spr.: J.Vergouwe                        Joh.19:30

7   14 maart 1997                               Een Woord van vertrouwen

     Spr.: M.G. de Koning                 Luk. 23:46