Bijbellezingen Terneuzen 1994-1995

Thema: Op weg naar een nieuwe wereld

1   23 september 1994

  Opnieuw een hemelvaart: Het grote moment  voor de  gelovigen.   Zult u er bij zijn?’

     Spr.: M.G. de Koning            

2   21 oktober 1994                        

‘De komende politieke superman: De nieuwe dictator van het verenigd Europa’

     Spr.: W.J. Ouweneel                

3   18 november 1994                     

‘Israël als middelpunt van de eindtijd: Een klein volk met een machtige God’

     Spr.: G.W. Hoddenbagh            

4   16 december 1994                    

  ‘De antichrist komt en wordt aangenomen: Wat een vergissing’

     Spr.: D. Steenhuis                     

5   13 januari 1995                         

‘De bruiloft van het Lam: Vreugde in de hemel’

     Spr.: G.W. Hoddenbagh            

6   17 februari 1995                        

‘De verschijning vande Here Jezus: Elk oog zal Hem zien’

     Spr.: W.J. Ouweneel              

7   10 maart 1995                           

‘Het duizendjarig rijk: Eindelijk vrede’

     Spr.: D. Steenhuis                     

8   7 april 1995                             

   ‘Alles wordt nieuw: Hoe zullen de nieuwe en de nieuwe aarde eruit zien’

     Spr.: M.G. de Koning