Bijbellezingen Terneuzen 1992-1993

Thema: Hij heeft onder ons gewoond… en Hem verklaard!

1   18 september 1992                     ’Wie is Jezus Christus?’

     Spr.: G.W. Hoddenbagh             (Johannes 1)

2   16 oktober 1992                         ‘Wat is nu een leven zonder blijdschap?’

     Spr.: J.Ph. Fijnvandraadt            (Johannes 2)

3   13 november 1992                      ‘Een theoloog krijgt godsdienstles’

     Spr.: G.W. Hoddenbagh             (Johhannes 3)

4   11 december 1992                      ‘Hoop voor hopeloze gevallen’

     Spr.: M.G. de Koning                 (Johannes 4)

5   8 januari 1993                                ‘De wereld: één groot ziekenhuis’

     Spr.: M.G. de Koning                 (Johannes 5)

6   12 februari 1993                         ‘Brood voor een hongerig hart’

     Spr.: D. Steenhuis                      (Johannes 6)

7   12 maart 1993                             ‘Jezus Christus geneest’

     Spr.: D. Steenhuis                      (Johannes 9)

8   2 april 1993                                ‘De dood of leven in overvloed’

     Spr.: H.P. Medema                     Johannes 10)