Bijbellezingen Terneuzen 1991- 1992

Thema: De Messias komt…daarom God eerst!

1   20 september 1991                     ’Gods belang contra eigenbelang’

     Spr.: G.W. Hoddenbagh             (Haggaï 1, 2)

2   18 oktober 1991                         ‘Gods visie op Zijn volk dl.1’

     Spr.: M.G. de Koning                 (Zacharia 1, 2, 3)

3   15 november 1991                      ‘Gods visie op Zijn volk dl.2’

     Spr.: M.G. de Koning                 (Zacharia 4, 5, 6)

4   13 december 1991                      ‘Gods toekomst voor Zijn volk’

     Spr.: M.G. de Koning                 (Zacharia 7, 8 )

5   10 januari 1992                          ‘De Messias komt en wordt verworpen’

     Spr.: M.G. de Koning                 (Zacharia 9, 10, 11)

6   7 februari 1992                           ‘De Messias verschijnt in heerlijkheid’

     Spr.: M.G. de Koning                 (Zacharia 12, 13, 14)

7   6 maart 1992                               ‘Gods diagnose voor het volk’

     Spr.: G.W. Hoddenbagh             (Maleachi 1, 2)

8   3 april 1992                                ‘Gods remedie voor het volk’

     Spr.: G.W. Hoddenbagh             (Maleachi 3, 4)