Bijbellezingen Terneuzen 1990-1991

God is er en Hij spreekt!

1   21 september 1990                     ’Door Zijn Woord, dialezing over het ontstaan van de Bijbel’

     Spr.: G.H Kramer                      

2   19 oktober 1990                         ‘Bij de schepping, tot Adam en tot Noach’

     Spr.: G.H. Kramer                     

3   16 november 1990                      ‘Tot Abraham’

     Spr.: M.G. de Koning                

4   14 december 1990                      ‘Door de profeten’

     Spr.: G.W. Hoddenbagh            

5   18 januari 1991                          ‘In de Zoon’

     Spr.: G.W. Hoddenbagh           

 

God is er en Hij en regeert!

6   15 februari 1991                         ‘Gods regering onder Israël’

     Spr.: M.G. de Koning                 (Oude testament)

7   15 maart 1991                              ‘Gods regering in verborgenheid’

     Spr.: M.G. de Koning                 (Nieuwe testament)

8   12 april 1991                              ‘Gods regering in het vrederijk’

     Spr.: M.G. de Koning                 (Gods koninkrijk op aarde)