Bijbellezingen Terneuzen 1988-1989

Thema: De nieuwe schepping

1   16 september 1988                     Overgeplaatst uit de duisternis in het licht

     Spr.: G.W. Hodddenbagh           1e dag (Genesis 1:1-5)

2   14 oktober 1988                         Verlossing van de macht van de zonde

     Spr.: G.W. Hodddenbagh           2e dag (Genesis 1:6-8)

3   18 november 1988                      Vrucht dragen door de Heilige Geest

     Spr.: M.G. de Koning                 3e dag (Genesis 1:9-13)

4   16 december 1988                      Getuigen als gezanten van Christus op aarde

     Spr.: M.G. de Koning                 4e dag (Genesis 1:14-19)

5   20 januari 1989                          Verzoekingen en beproevingen van het geloof

     Spr.: M.G. de Koning                 5e dag (Genesis 1:20-23)

6   17 februari 1989                         De nieuwe mens: Christus en de gemeente

     Spr.: G.W. Hodddenbagh           6e dag (Genesis 1:24-31)

7   18 maart 1989                              De rust van God nu straks

     Spr.: M.G. de Koning                 7e dag (Genesis 2:1-3)