Bijbellezingen Terneuzen 1985-1986

Thema: Het boek Daniël

1   13 september 1985                     ‘Wie de jeugd heeft houdt zijn hart’

     Spr.: D. Steenhuis                      (Daniël 1)

2   11 oktober 1985                         ‘De wereld geschiedenis voorzegd’

     Spr.: D.Steenhuis                       (Daniël 2,7,8)

3   13 december 1985                      ‘Blijven staan als iedereen knielt’

     Spr.: D. Steenhuis                      (Daniël 3,6)

4   10 januari 1986                          ‘Hoogmoed komt voor de val’

     Spr.: M. G. de Koning                (Daniël 4,5)

5   14 februari 1986                         ‘Gods sleutel voor de profetie’

     Spr.: D. Steenhuis                      (Daniël 9)

6   7 maart 1986                               ‘God zien en blijven staan?’

     Spr.: W. van Ommen                  (Daniël 10)

7   11 april 1986                              ‘Jeruzalem wordt weer het strijdtoneel’

     Spr.: D. Steenhuis                      (Daniël 11)

8   9 mei 1986                                  ‘Leerlingen van de Here hebben inzicht!’

     Spr.: W. van Ommen                  (Daniël 12)