Bijbellezingen Terneuzen 1981-1982

Thema: De feesten van de Here in Israël

1   Vrijdag 25 sept 1981                  ‘Hoe weet ik dat mijn zonden vergeven zijn?

     Spr.: J. Rouw                              (het Pascha en feest der ongezuurde broden)

2   Vrijdag 29 oktober 1981            ‘Is er een opstanding uit de doden?’

     Spr.: J. Rouw                              (garf der eerstelingen)

3   Vrijdag 27 november 1981        ‘Wat is de Gemeente?’

     Spr.: J. Rouw                              (het wekenfeest)

4   Vrijdag januari 1982                  ‘De toekomst van Israël’

     Spr.: J. Rouw                              (het feest van het geklank)

5   Vrijdag februari 1982                ‘Verzoening’

     Spr.: J. Rouw                              (de grote verzoendag)

6   Vrijdag maart 1982                    ‘Vrede op aarde’

     Spr.: J. Rouw                              (het loofhuttenfeest)