God woont bij de mensen.

Wie zijn de overwinnaars in de eindtijd?

God weet de toekomst en laat die zien. De boodschap van toen voor nu!

God spreekt! Hoort u Zijn stem?